Κατηγορίες
  ›  Επιχειρήσεις Εισαγωγής - Παραγωγής - Διανομής  ΔΙΑΝΟΜΉΣ  
Επιχειρήσεις Β2Β
Με πολυετή πείρα στον χώρο της προβολής επιχειρήσεων εισαγωγής, παραγωγής και διανομήςαναλαμβάνουμε την σωστή προώθηση σας, οργανώνοντας το απαραίτητο marketing plan, ώστε να προσεγγίσουμε το αντίστοιχο επιθυμητό κοινό.